Iskolatörténet

A Gábor Áron Szakközépiskola a Hargita- hegység lábánál, a 850 m magasságban fekvő, kb. 7000 lélekszámú Szentegyháza városában található. Közigazgatásilag Hargita megye része, Csíkszereda és Székelyudvarhely megyei jogú városok között helyezkedik el.

A településhez tartozik Szentegyháza, Homoródfürdő és Lövétebánya. Iskolánkba a Kis- Homoród mentéről jönnek diákok: Szentegyházáról, Kápolnásfaluból, Lövétéről, Homoródalmásról, Karácsonyfalváról és Oklándról.

A szentegyházi középiskolai oktatás az 1957- 1958- as tanévvel kezdődött. 1972-ben az általános műveltségi tantárgyakat oktató iskola kohászati szakközépiskolává alakult, és a Kohóipari Minisztérium támogatása alá került. Párhuzamosan működött két- három középiskolai és egy-két szakiskolás osztály.

1990. június 1- jén Gábor Áronnak, a 48-as szabadságharc hősének a  nevét vette fel az iskola, aki a helyi mesterekhez folyamodott, hogy megöntsék a tüzérség számára szükséges ágyúkat.

A 2012-2013-as tanévtől három tanintézményt vontak össze: a 16 osztállyal, 290 diákkal rendelkező Gábor Áron Szakközépiskolát, a 17 osztállyal, 326 tanulóval rendelkező Tamási Áron Általános Iskolát, illetve a 6 csoporttal működő, 120-as létszámú Hófehérke Napköziotthont. Így egy nagy iskolaközponttá vált, ahol az óvodától a középiskoláig 736 diák tanul.

A 2- es számú Általános Iskolában 1852 óta folyik az oktatás. 1923-ig egyházi iskola volt, majd államosítják. Az általános iskola és az elméleti líceum 1972-ig együvé tartozott. 1990-ben felveszi a Tamási Áron Általános Iskola nevet. Abban az időben három épület, 27 osztály és 700 diák, valamint 30 tanár tartozott az intézményhez.

1948-ban a Vasüzem támogatásával jött létre a szentegyházi óvoda, amely 2005.  január 1- jétől önálló intézménnyé vált a napközivel együtt. A 7 csoportból 4 napközis, magyar tannyelvű csoport, valamint három óvodai csoport, melyből kettő magyar, egy pedig román tannyelvű volt.  

 

Az intézmény jelenlegi helyzete 

A Gábor Áron Szakközépiskola, mint jogi személy, és a hozzácsatolt két intézmény a 2020-2021-es tanév elején a következő adatokkal rendelkezik: az iskola előtti oktatásban 119 gyermek részesül, ide tartozik az óvoda és napközi összesen 6 csoportja. A Tamási Áron Általános Iskolában (mint második intézményben) 10 elemi osztály és 8 általános iskolai osztály működik összesen 327 diákkal, a középiskolában pedig 8 osztály 178 diákkal.

Az iskolai személyzet megoszlása a következő: összesen 74-en vagyunk, ebből 53 pedagógus, 15 nem oktatással foglalkozó dolgozó, valamint 8 kisegítő alkalmazott.

Az utóbbi időben nagy erőfeszítésbe került előteremteni az alapszükségleteket a műszaki, valamint a turizmus és vendéglátás szakterületén. A tanulók szakmai gyakorlatának megszervezésében az iskolai műhelyek mellett fontos szerepet kap az a 15 gazdasági szereplő, akikkel az iskolánk szoros partnerkapcsolatot ápol.

 

A 2019-2020-as tanév első félévében elért eredmények 

Különböző versenyeken vettük részt: a tantárgyversenyek helyi, körzeti, megyei szakaszain. A Ciripelő népdaléneklő, mesemondó, szavalóverseny, melyen díjakat és dicséretet szereztünk (I-IV. V-VIII. osztályosok), a műanyag kupakgyűjtési verseny (I-IV. osztály), Orbán Balázs nyomában elnevezésű megyei verseny (I-IV. osztályosok), Élhetőbb bolygót unokáinknak megyei verseny (I-IV. osztályosok számára), Mesék szárnyán verseny, Ady Endre élete és munkássága témájú megyei verseny (IX-XII.osztályok), Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (V-VIII. osztályosok), földrajz-biológia verseny: Élet a földön (VII.osztály), Mesterségek éjszakája (III. éves szakiskolás osztály), zene- és rajzverseny (V-VIII. osztályok), tantárgyversenyek (V-VIII. osztály), Zrínyi Ilona matematika verseny, matematika tantárgyverseny (V-VIII.osztály), Bolyai matematika verseny (V-VIII.osztály), fizika tantárgyverseny (VII-VIII.osztály). A középiskolai osztályok a Határtalanul program keretén belül magyarországi iskolákkal ápolnak jó kapcsolatot: két mátészalkai és egy szerencsi középiskolával.

 

Anyagi helyzet 

Az oktatási- tanulási- értékelési folyamatot nagymértékben befolyásolja az iskola taneszközökkel való felszereltsége. A mi iskolánk az országos átlaghoz viszonyítva jó helyzetben van. A Gábor Áron Szakközépiskola és a csatolt intézmények felszereltsége a következő: 43 osztályterem, 4 laboratórium, 2 informatika szakterem, 1 tornaterem, 2 sportpálya, 7 műhely, egy öntöde, amelyet már nem működtetünk, egy autóvezetést szimuláló terem, díszterem, pszichológia terem, egy dokumentációs központ, két iskolai könyvtár, a bentlakás épülete, étkezde, továbbá melléképületek: titkárság, tanárik, és nem utolsósorban a múzeumok: néprajzi múzeum, mesterségek múzeuma, iskolamúzeum.

  

 Iskolánk jeles egyéniségei 

Rangsorolás- és a teljesség igénye nélkül említünk néhány neves személyiséget, akik pályafutásukat itt alapozták meg: Lőrincz György író, Svella Károly fogtechnikus, Egyed Imre egyetemi tanár és orvos, Herceg Mihály tanár, Simó András orvos, Máthé D. Olga ügyvéd, Sata Árpád színész, Lázár Zoltán mérnök, Mihály Árpád mérnök, Mihály Albert- Török  vasipari szakember, Kovács Margit tanár, Tankó Zoltán tanár, Mihály Margit orvos, Mihály Árpád tanár, Máthé Lajos villanyszerelő, György Márton fémforgácsoló szakember, Silye Ferenc öntőmérnök, Egyed Gábor nyugalmazott plébános, Szeles Bálint vaskohászati almérnök, György- Mihály Levente plébános, Szentes Antal politikus, Benedek László politikus, Derzsi Dezső színész, Lázár Imre mérnök, Szabó László fémforgácsoló, Both Tibor kohóipari mérnök, Herceg Mihály orvos, Sándor Lajos politikus, Sándor Csaba orvos, dr. Demeter Csanád tanár- történész, Herceg Zoltán orvos, Tankó Levente orvos.

 

1982-ben első osztályos diákként léptem át először a Tamási Áron Általános Iskola kapuját. 1995 szeptemberében kihelyezett tanítóként ugyanolyan izgatott voltam, mint egy iskolába induló kisdiák. 2017 óta vagyok az intézmény vezetője, amely életem részévé vált. Az iskola munkaközössége, a tanulókkal és szülőkkel együtt vallja, hogy nagyot alkotni csak összefogva, közösen lehet.. Azon fáradozom, hogy a tanárok és diákok egyaránt szívesen jöjjenek nap mint nap iskolába, ahol a közös munka örömforrás, ahol együtt győzzük le a nehézségeket, együtt örvendünk a sikernek. Iskolánk óriási változásokon megy át. De a két alappillér az, ami állandó: a diák és a tanár. A cél sem változik. Pozitívan gondolkodó, a társadalom számára értékes emberek nevelése a célunk. Meggyőződésem, hogy iskolánk értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, nem csupán szolgáltató központ. Elődeinktől kapott örökségünket féltve őrizzük. Örökös célkitűzéseink közé tartozik a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, történelmünk és hagyományaink megismertetése és őrzése. Továbbá igyekszük olyan példaképeket állítani diákjaink elé, mint a székely ágyúöntő mester Gábor Áron és az életével irányt mutató Tamási Áron írónk, akik szelleme megerősíti diákjainkban a szülőföld iránti szeretetet.

Tankó Csilla intézményvezető

 

Az iskolámról

1973-ban léptem be először a Gábor Áron Szakközépiskola kapuján és nyugdíjazásomig (2006) ennek a közösségnek tagja voltam. Az itt töltött különleges pillanatokat máig őrzöm: a diákokkal való munkának, a nehézségek legyőzésésének, a kitartó munka gyümölcsének szép emlékét. A négy évtizednyi tanári pálya még nem ért véget, mert megkértek, hogy néhány osztályban tanítsam a szeretett tantárgyamat, a matematikát. A közösséget tartottam mindig az iskola erősségének, a kollégák közötti, tanár-diák, illetve a tanár-szülő közötti kiegyensúlyozott viszonyt. Ezek az irányvonalak máig megmaradtak, a jelenlegi vezetőség is teljes erejéből próbálja megtartani ezt az irányt: az értékközvetítő szerepet és a jövő felé irányultságot. Azt hiszem, hogy ebben a törekvésükben segíteni tudom őket.

Vass Mária nyugalmazott matematikatanár

 

Szívélyes gondolatok

A Gábor Áron Szakközépiskolában minden szinten folyik oktatás az óvodától a középiskoláig különböző színvonalú osztályokkal és diákokkal. Ez a sokféleség a diákok felkészítésében úgy nyilvánul meg, hogy az évről évre más középiskolákba bejutó diákok semmivel sincsenek hátrányban, mint a megye más településeiről származó tanulók. Diákjaink a tanítók, tanárok, mesterek irányításával számtalan versenyen vesznek részt jó eredményekkel. Körzeti, megyei, sőt országos tantárgyversenyeken is megállják helyüket. A tanárok igazi hivatása, hogy felkészítsék a térség diákjait arra, hogy megvalósítsák álmaikat, megállják helyüket a társadalomban és jövendőbeli munkahelyükön. Minél inkább megtalálják saját útjukat, annál nagyobb a mi örömünk: a becsülettel végzett munka sosem hiábavaló.

Csergő Ildikó tanár

 

A középiskolás éveimben minden más volt: diákok, iskola egyaránt. A IX-X.osztályt 1984-1986 között végeztem és mély nyomot hagytak bennem ezek az évek, a tanáraim, az osztályhangulat. Bár más világ volt, például kötelező volt az egyenruha és a hajpánt viselete, mindannyian céltudatosak voltunk. Öt osztály volt évfolyamonként. Féltünk a tanárainktól, jobban tiszteltük őket. A mai iskolában nincs egyenruha, a tanár-diák viszony pedig közvetlenebb. Ami tetszik az, ahogyan egyes tanárok figyelnek és törődnek a diákokkal, illetve az iskola erőfeszítése, hogy lépést tartson a fejlődő, mozgásban levő világgal.

György Hajnal szülő

 

Büszkén vallom, hogy a Gábor Áron Szakközépiskola diákja vagyok. Csak jó véleménnyel vagyok az iskoláról. Jó a diákközösség, tehetséges, jól felkészült tanáraink vannak. Már kialakult a baráti köröm. Együtt tanulunk, ugyanakkor a szabadidőnket is tartalmasan töltjük. Szeretek iskolába járni, hiszen minden diák életében fontos szerepet tölt be az iskola, a munka, a tanulás és az életre való felkészülés.

Lőrincz Tünde Andrea XII. osztályos tanuló

Jelvényünk

Proiecte

Kapcsolat

Telefon/Fax: +40 266 246 897

E-mail: gs.gaboraron@eduhr.ro

 

Postacím:

Hargita megye - jud. Harghita

Szentegyháza - Vlăhiţa

Utca: Mihai Eminescu, szám: 2/B

Irányítószám: 535800

 

Pszichológus:
MIKLÓS CSILLA
0745295089

Fejlesztő pedagógus:
SZIKSZAI ORSOLYA
0744107871

Logopédus:
LACZKÓ KŐSZEGI GYÖNGYVÉR
0745195263